Med dagens teknik kan man både göra gott och ont. 

Vi väljer att göra någonting gott,

något som kanske räddar liv!

Polis  -  Kustbevakning  -  Tull

Räddningstjänsten

QuadFoto erbjuder inom ramen för specialtjänsten bistånd till räddningstjänst och brottsbekämpande myndigheter i sitt mål att rädda liv och skydda hälsa och egendom.

 

  • För räddningstjänsten kan det gälla en snabb överblick över en olycksplats eller ett katastrofområde. Att kunna få flygdokumentering i 5,2K kan både rädda liv, spara tid och ge snabbare möjlighet till säkra beslut. Vi bistår givetvis också med sökning av personer på svårtillgängliga  platser som strandkanter vid sjöar, vassområden eller sumpmark. Vid sökinsatser används teleobjektiv från luften.
  • För polisen kan det röra sig om dokumentering i en brottsutredning, där information från luften kan vara av största vikt. Ett UAS-system kan obehindrat hålla sig ovanför brottsplatsen utan att skada bevisföremålen inom utredningsområdet och således dokumentera föremål eller andra intressanta delar på en brottsplats.
  • För Tullverket riktar sig QuadFoto främst till Tullkriminalen i dess utrednings - och spaningsarbete. Här är samma tanke som hos polisen. Dokumentering från luften kan här vara av stor betydelse.
  • För Kustbevakningen bistår vi med dokumentering gällande farliga utsläpp i havet eller annat som man av miljömässiga skäl behöver dokumentera från luften. Vi bistår också med sök av personer längs med svåråtkomliga platser som strandkanter eller klippområden som är farliga att beträda för personalen.

QuadFoto bedriver INTE något bevakningsarbete av något slag! Vi arbetar enbart med att bistå med dokumentation och sökning.

Är välinsatta i skyddslagen och regler gällande skyddsobjekt samt CTR-områden (kontrollerat luftrum). Företaget välkomnar underskrift gällande allt ifrån SUA-godkännande (säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) till säkerhetsprövningar inom kommande samarbete.

QuadFoto bistår även den privata säkerhetssektorn
med överflygningar gällande säkerhetsdokumentation.
Vi levererar flygbilder och -filmer för olika former av säkerhetsanalyser inom ett visst område, då informationen från luften kan vara betydelsefull.

Vi samarbetar enbart med stora och välkända säkerhetsföretag med auktorisation från Länsstyrelsen, enligt lagen för bevakningsföretag. Vi åtar oss inte dokumentationsuppdrag och samarbetar inte med företag som känns tveksamma.

HUR GÅR MAN TILLVÄGA ?
 

Vid intresse av QuadFoto's specialtjänst kontaktar ni företaget via:
  • Telefonnummer: 0705-853358
  • Mail: info@quadfoto.se

Därefter möts vi för att diskutera tankarna kring tjänsten. Vi går igenom QuadFotos tillstånd och hur vi ser på säkerheten kring varje flygning.

Då tjänsten ALLTID kräver ett förstamöte samt ett noggrant avtal inför kommande uppdrag är det viktigt att ni också känner er säkra på vem piloten är som flyger. Vid mötet uppvisas  ett utdrag från belastningsregistret från polismyndigheten. Ni får också mer grundlig information om piloten, och om dennes bakgrund inom dessa områden.