Godkänd UAS-pilot med tillstånd att operera i rikstäckande svenskt luftrum.Är fullt försäkrad mot person -och egendomskador enligt gällande EU-regler via Svedea


 


Innehar F-skattsedel.

FLYGSÄKERHETEN, & VAD VI TÄNKER PÅ!

Alla flygningar inställs vid hårt väder, såsom regn eller vind över 10 meter per sekund. Detta av säkerhetsskäl för samtliga parter. Även på platser, där risken för skador är mycket hög, som t ex. vid stora folksamlingar, eller på platser där uppmärksamheten blir så pass stor att flygsäkerheten äventyras.

QuadFoto framför UAS-systemet med respekt och hänsyn mot både människor och djur.
Man utför alltid en områdesanalys, tar hänsyn till platsens befolkning samt vilken tid på dygnet det är. Vill inte störa boende i onödan, eller få människor känna sig obekväma med en farkost som kränker luftrummet ovanför dem.

Vi samarbetar informationsmässigt med berörda myndigheter, så som regionens flygledning, till polismyndigheten ifall detta skulle behövas. Respekt och hänsyn är något vi ALLTID eftersträvar i alla lägen.